Výsledky vyhledávání

  1. Diagnostika a terapie poruch komunikace : víceoborové odborné periodikum pro oblast normy a patologie mezilidské komunikace, rozvoje diagnostických a terapeutických postupů u poruch řeči, jazykového systému a komunikačních schopností . Praha : Asociace klinických logopedů České republiky, 1998-2010 . sv . ISSN 1212-1053 .
    časopis

    časopis

  2. Klinická logopedie v praxi : periodikum Asociace klinických logopedů České republiky, věnující se problematice komunikačních poruch a praktického rozvoje logopedické péče ve zdravotnictví . Praha : Asociace klinických logopedů, 1994-1997 . sv .
    časopis

    časopis