Výsledky vyhledávání

 1. Dilema Similaritysociálních politik vestátech Evropskéunie = The dilemma of similarity of social policy in the countries of the European Union / Simona Šimková, Jela Sušienková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 270-276 .
  článek

  článek

 2. Důsledky Pruského vítězství roku 1866 na postavení slovanských národů v Sasku a Prusku = Implications of the Prussian in victory in 1866 on the position of Slavic people in Saxony and Prussia = Folgen des preussischen Sieges im Jahre 1866 auf die Position der Slawischen Völker in Sachsen und Preussen / Jaroslav Šůla .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 67-76 .
  článek

  článek

 3. Ekoturismus a agroturismus v Rakousku / Lucie Sára Závodná .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [89 s.]. ISBN 978-80-7435-537-0 (brož.). S. 75-88 .
  článek

  článek

 4. Evaluation of Visegrad countries disparities in comparison with Germany and Austria / Eva Poledníková, Lukáš Melecký and Michaela Staníčková .
  In: IMEA 2012 [59 s. +]. ISBN 978-80-7435-185-3 (brož.) IMEA 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 52 .
  článek

  článek

 5. Komparace Radowitzovy a Bismarckovy koncepce sjednocení Německa = Comparison of the approaches of Radowitz and Bismarck to the unification of Germany = Komparation der Deutschlandvereinigungskonzeption von Radowitz und Bismarck / Radek Soběhart .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 39-66 .
  článek

  článek

 6. Österreichische Erfahrungen mit der endogenen Regionalentwicklung in dem ländlichen Raum = Endogenous regional development in rural areas in Austria / Gabriela Červená, Zdeňka Kroupová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 28 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 7. Systémová spolupráce rodičů se školou v SRN, Francii a Rakousku / Eva Švarcová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 384-394 .
  článek

  článek