Výsledky vyhledávání

 1. Biblia, góry i historia. Przyczynek do dyskusji nad sensem czeskich dziejów / Bogusław Czechowicz .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 21-29 .
  článek

  článek

 2. Cultus specialis non fuit exhibitur-- Počátky nepomucenské úcty v Dobřenicích ve světle hlášení faráře Víta Ignáce Berana z 8. srpna 1715 / Václav Horák, Vlastimil Málek .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 203-209 .
  článek

  článek

 3. Člověk jako východisko vztahu křesťanství a kultury : (reflexe tématu v díle J. Maritaina a R. Guardiniho) / Jan Hojda .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 43-70 .
  článek

  článek

 4. Dimenze religiozity v sociální práci s mládeží / Michal Kaplánek .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 69-74 .
  článek

  článek

 5. Encyklika Fides et ratio / Jiří Heblt .
  In: Teologická konference o ateismu. Ateismus - teologická reflexe. Hradec Králové : Typo Studio, 2009 [148 s.]. ISBN 978-80-87363-02-7 (brož.). S. 59-68 .
  článek

  článek

 6. Husovo pojetí eucharistie / Martin Chadima .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 7-15 .
  článek

  článek

 7. Paul Tillich o moci a politice / Daniel Toth .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 17-41 .
  článek

  článek

 8. Pavel - zakladatel křesťanství? / David Bouma .
  In: Pavel z Tarsu - apoštol národů. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010 [111 s.]. ISBN 978-80-7405-076-3 (brož.). S. 83-92 .
  článek

  článek

 9. Smrť v kontexte typológie, "Adam - Kristus" = Death in the context of the "Adam - Christ" typology / František Ábel .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 75-82 .
  článek

  článek

 10. Sociální a pastorační péče o současnou rodinu / Martin Chadima .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 620-630 .
  článek

  článek