Výsledky vyhledávání

 1. Dítě a jeho práva v 21. století / Kaliba Martin .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 65 .
  článek

  článek

 2. Dôstojnosť verzus úžitková hodnota žiaka s postihnutím a spôsoby jej presadzovania / Adam Mikrut .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 24-37 .
  článek

  článek

 3. Ke konceptu sexuálních práv / Martin Fafejta .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 22-29 .
  článek

  článek

 4. Právní otázky sexuální výchovy dětí školou povinných / Miroslav Mitlöhner .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 122-124 .
  článek

  článek

 5. Problematika ľudských práv ako súčasť profesijného vzdelávania = The issue of human rights as part of vocational training / Eva Poláková, Lucia Spálová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 46-52 .
  článek

  článek

 6. Průnik eugenického myšlení do speciální pedagogiky / Monika Mužáková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 96-101 .
  článek

  článek

 7. Respecting spiritual diversity in social work : clients' rights to freedom of and freedom from religion / Edward R. Canda .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 14-22 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek

 8. Rešpekt k ľudskej dôstojnosti a sociálne služby / Zuzana Palovičová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 140-145 .
  článek

  článek

 9. Y SAFE - setkání mladých 2008 v Bruselu [elektronický zdroj] / Olga Makarova .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek