Výsledky vyhledávání

 1. Bezdomność jako problem współczesnej pedagogiki społecznej = Homelessness is a problem of modern social pedagogy / Fryderyk Drejer .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 342-349 .
  článek

  článek

 2. Ciel'ové skupiny sociálnej pedagogiky = Targetgroupsofsocialpedagogy / Zlatica Bakošová .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 278-288 .
  článek

  článek

 3. Deti a mládež ako obete deviantného správania a možnosti školskej prevencie (s osobitným zreteľom na prevenciu viktimácie) / Ingrid Emmerová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 62-74 .
  článek

  článek

 4. Dítě a jeho práva v 21. století / Kaliba Martin .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 65 .
  článek

  článek

 5. Dítě v zrcadle sociálního světa, aneb, Jaké výchovné kontexty se v zrcadle nabízejí = Child in mirror of social world or What education contexts come forward in the mirror / Jiří Němec .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 336-344 .
  článek

  článek

 6. Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 168-178 .
  článek

  článek

 7. Dramatická výchova v sociální práci / Ladislava Skalová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 71-73 .
  článek

  článek

 8. Edukace dospělých jako téma sociální pedagogiky = Adult education as a topic of social pedagogy / Iva Jedličková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 389-395 .
  článek

  článek

 9. Edutainment - trendy v oblasti volného času / Jiří Němec .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 59-65 .
  článek

  článek

 10. Formy realizácia prevencie sociálno-patologických javov ve vybraných školách v Banské Bystrici / Simona Sámelová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 54-73 .
  článek

  článek