Výsledky vyhledávání

 1. Dítě a jeho práva v 21. století / Kaliba Martin .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 65 .
  článek

  článek

 2. Komerční sexuální zneužívání dětí v mezinárodních souvislostech / Jiří Dunovský .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 9-11 .
  článek

  článek

 3. Možnosti a meze humanizace výchovy a vzdělávání v kontextu rizikového chování dětí a mládeže / Martin Kaliba .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 70-78 .
  článek

  článek

 4. Nezletilí cizinci zneužívaní na našem území k trestné činnosti / Zdenka Nováková .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 125-127 .
  článek

  článek

 5. Pozícia dieťaťa v spoločnosti, rodine a ochrana jeho práv / Marta Kečkéšová, Elena Ondrušková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 469-480 .
  článek

  článek

 6. Práva dieťaťa a zisťovanie jeho názoru v situácii rozvodu = Rights of the child and his/her opinion survey in a situation of divorce / Elena Ondrušková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 253-259 .
  článek

  článek

 7. Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí / Miroslav Mitlöhner .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 96-98 .
  článek

  článek

 8. Úmluva o právech dítěte, participace a volný čas / Jiří Haškovec .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 129-132 .
  článek

  článek