Výsledky vyhledávání

 1. Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 168-178 .
  článek

  článek


 2. Pregraduální příprava studentů primárního vzdělávání na PdF UHK s modulem dramatické výchovy v návaznosti na RVP ZV / Věra Kotková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 75-82 : il. .
  článek

  článek


 3. Zur Dramapädagogik im gegenwärtigen Fremdsprachenunterricht / Jana Folprechtová .
  In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik [211 s.]. ISBN 978-80-7435-024-5 (brož.) Tradice a perspektivy výuky německého jazyka v Evropě. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. S. 59-64 .
  článek

  článek


 4. Dramatická výchova a osobnostně sociální výcvik v pregraduální přípravě studentů učitelství pro MŠ na PDF UHK / Kotková Věra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82-83 .
  článek

  článek


 5. Dramatická výchova v sociální práci / Ladislava Skalová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 71-73 .
  článek

  článek


 6. Tvořivé divadelní aktivity v přípavě budoucích učitelů / Hana Cisovská .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 57-61 .
  článek

  článek


 7. Kompetence absolventa specializace Dramatická výchova / Tomáš Doležal, Marie Pavlovská .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 64-70 .
  článek

  článek


 8. Tvořivou dramatikou k rozvoji tvořivosti pedagogů / Vladimíra Hornáčková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 95-99 .
  článek

  článek


 9. Metody dramatické výchovy ve výuce prvouky / Jana Johnová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 110-114 .
  článek

  článek


 10. O nalézání neobvyklých řešení dramatických situací / Žaneta Káňová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 114-117 .
  článek

  článek