Výsledky vyhledávání

 1. Legislation for training in public administration in the Czech Republic / Renata Korcová, Sylvie Kobzev Kotásková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 334-342 (tištěný sborník), s. 340-348 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Vybrané juristické konotace správního (policejního) práva, determinující stav a fakticitu součinnosti a spolupráce dotčených veřejnopořádkových subjektů (aplikační exkurs) = Juridical aspects of administrative law, determining status and facticity cooperation between public administrations (application exkurs) / Josef Kříha .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 278-298 .
  článek

  článek