Výsledky vyhledávání

 1. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii / Pavol Mačala, Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.) . Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010 . 647 s . ISBN 978-80-7325-218-2 (váz.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102115369_1.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 2. Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná? : koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii : [sborník příspěvků z workshopu "Antropologie - historie - teorie" konaného na FHS UK v Praze dne 17.11.2005] / Lucie Storchová (ed.) . Praha : Univerzita Karlova, 2007 . 200 s . ISBN 978-80-86971-36-0 (brož.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 3. Europäische Geschichtskulturen um 1700 zwischen Gelehrsamkeit, Politik und Konfession / herausgegeben von Thomas Wallnig, Thomas Stockinger, Ines Peper und Patrick Fiska . Berlin ; Boston : De Gruyter, [2012]  ©2012 . ix, 661 stran . ISBN 978-3-11-025918-6 (vázáno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 4. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 5. Praktiken der Frühen Neuzeit : Akteure, Handlungen, Artefakte / Arndt Brendecke (Hg.)  Köln : Böhlau Verlag, 2015 . 714 stran . ISBN 978-3-412-50135-8 (vázáno) . http://d-nb.info/1070834815/04. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5248158&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  Praktiken der Frühen Neuzeit

  kniha

 6. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740) / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006 . 625 s . ISBN 80-7040-882-0 (váz.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 7. Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / zusammengestellt von Olga Fejtová ... [et al.] . Praha : Archiv hlavního města Prahy ; [Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně] ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 596 stran . ISBN 978-80-86852-57-7 (Archiv hl. m. Prahy ; brožováno) :. ISBN 978-80-7414-709-8 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-87271-95-7 (Scriptorium ; brožováno) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0110