Výsledky vyhledávání

 1. Hradisko u Senorad: tehdy a teď : otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy / Josef Kovář, Lenka Plšková .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 189-194 .
  článek

  článek

 2. Ivanovice na Hané - nové poznatky o nositelích kultury se šňůrovou keramikou na Moravě / Jan Kolář .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 147-152 .
  článek

  článek

 3. K prvním historicko-vlastivědným popisům Čech a Moravy / František Musil .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 265-273 .
  článek

  článek

 4. Vinařská turistika jako šetrná forma cestovního ruchu [elektronický zdroj] / Lenka Staňková .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek