Výsledky vyhledávání

 1. Cestovní ruch vs. ochrana přírody = Tourism vs. nature conservation rekreační a sportovní aktivity v ZCHÚ : outdoor activities in specially protected areas / Ondřej Vítek, Jiří Hušek .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 97-101 .
  článek

  článek

 2. Concept of sustainable development in regions = Koncepce trvale udržitelného rozvoje v regionech / Małgorzata Rutkowska .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 127 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 3. Další vývoj těžby hnědého uhlí v Podkrušnohorské pánvi : ekonomické, sociální a ekologické dilema / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 137-142 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 4. Destinační management v Českém Švýcarsku / J. Drozd ... [et al.] .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem [92 s.]. ISBN 978-80-7435-355-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. S. 63-92 .
  článek

  článek

 5. Ecological culture as an componet of technical culture / Wiktoria Sobczyk .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 150-153 .
  článek

  článek

 6. Ecological insurance in Poland as instrument of environmental policy / Małgorzata Rutkowska .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 399-404 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 7. Ekoagroturismus - součást cestovního ruchu - jeho vztah k přírodě, vliv na kvalitu životního prostředí a života obyvatel venkova = The ecoagricultural tourism like a part of a travel movement, its relations to the nature and an impact on a quality of the environment and people´s welfare / Hana Řehořková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 67-72 .
  článek

  článek

 8. Ekologická výchova jako prostor pro tvůrčí činnost učitelů a dětí / Petr Anděl .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 38-41 .
  článek

  článek

 9. Hodnocení udržitelnosti ve službách cestovního ruchu = Evaluation of sustainability in tourism services / Michal Burian, Kateřina Gryndlerová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 128-137 : 1 graf, 2 tb. .
  článek

  článek

 10. Monitoring turistů a hodnocení ekonomických přínosů šetrné turistiky = Monitoring of tourists and evaluation of benefits of responsible tourism / Luboš Kala .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 6-11 : 6 grafů .
  článek

  článek