Výsledky vyhledávání

 1. Vybraný příklad dobré praxe v Krkonoších = Selected example of good practise in the Krkonoše Mts. / Petra Šťastná .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [89 s.]. ISBN 978-80-7435-537-0 (brož.). S. 66-74 .
  článek

  článek

 2. Udržitelný turismus a jeho odvrácená strana nejen na příkladu Geoparku J. Barranda / Michael Pondělíček .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [89 s.]. ISBN 978-80-7435-537-0 (brož.). S. 58-65 .
  článek

  článek

 3. Destinační management v Českém Švýcarsku / J. Drozd ... [et al.] .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem [92 s.]. ISBN 978-80-7435-355-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. S. 63-92 .
  článek

  článek

 4. Ochrana přírody jako atribut lidství v pedagogických souvislostech / Hana Horká .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 49-57 .
  článek

  článek

 5. Ekoagroturismus - součást cestovního ruchu - jeho vztah k přírodě, vliv na kvalitu životního prostředí a života obyvatel venkova = The ecoagricultural tourism like a part of a travel movement, its relations to the nature and an impact on a quality of the environment and people´s welfare / Hana Řehořková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 67-72 .
  článek

  článek

 6. Cestovní ruch vs. ochrana přírody = Tourism vs. nature conservation rekreační a sportovní aktivity v ZCHÚ : outdoor activities in specially protected areas / Ondřej Vítek, Jiří Hušek .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 97-101 .
  článek

  článek

 7. Hodnocení udržitelnosti ve službách cestovního ruchu = Evaluation of sustainability in tourism services / Michal Burian, Kateřina Gryndlerová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 128-137 : 1 graf, 2 tb. .
  článek

  článek

 8. Monitoring turistů a hodnocení ekonomických přínosů šetrné turistiky = Monitoring of tourists and evaluation of benefits of responsible tourism / Luboš Kala .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 6-11 : 6 grafů .
  článek

  článek

 9. Možnosti sledování rozvoje turistické destinace na lokální úrovni = Possibilities of the tourist destination development monitoring on the local level / Martin Musil ... [et al.] .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 93-97 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 10. Udržitelné stezky jako moderní nástroj managementu návštěvnosti = Sustainable trails as a tool for visitor management / Tomáš Kvasnička, Hana Hermová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 35-40 .
  článek

  článek