Výsledky vyhledávání

  1. Acta historica neosoliensia  Banská Bystrica : Katedra histórie Fakulty humanitných vied UMB, 1998- . ISSN 1336-9148 .
    časopis

    časopis

  2. Historica : revue pro historii a příbuzné vědy  Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010- . ISSN 1803-7550 . http://katedry.osu.cz/khi/historica .
    Historica

    časopis