Výsledky vyhledávání

 1. Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts / herausgegeben von Thomas Krzenck  Marburg : Verlag Herder-Institut, 2017 . 484 stran . ISBN 978-3-87969-422-8 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 2. Boj o právo ; Právní věda všedního dne / [Rudolf Šl. Jhering ; předmluva Pavel Höllander ; překlad Lenka Bezoušková] . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009 . 154 s . ISBN 978-80-7380-102-1 (váz.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 3. Carte romînească de învătătură : Editie critică  Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare România, 1961 . 431 stran .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 4. Civilní kodexy 1811-1950-1964 / Ilona Schelleová, Karel Schelle Edice učebnic Právnické fakulty . Brno : Doplněk, [1999] . 594 s . ISBN 80-210-1077-0 : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Cizozemci a spoluobyvatelé : udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské / Marek Starý  Praha : Auditorium, 2018 . 767 stran . ISBN 978-80-87284-67-4 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0200
 6. The court and the constitution / Archibald Cox . Boston : Houghton Mifflin, c1987 . viii, 434 s . ISBN 0-395-48071-X .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. České právní dějiny do roku 1945 / Ladislav Vojáček, Karel Schelle . Ostrava : Key Publishing, 2007 . 218 s . ISBN 978-80-86575-25-4 (B.I.B.S : brož.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 8. České státní právo / historicky vykládá Dr. Josef Kalousek . Praha : Bursík & Kohout, 1892 . 653 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 9. . Brno : Masarykova univerzita, 1993 . 243 s . ISBN 80-210-0730-3 : [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 10. Československé dějiny státu a práva v dokumentech. 5. díl, Druhá Československá republika (1938-1939) Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně . Brno : Masarykova univerzita, 1993 . 231 s . ISBN 80-210-0741-9 : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100