Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálne trendy v sociálnej práci [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej konferencie konanej 12–13. februára 2014 v Banskej Bystrici / editori: Peter Papšo, Juraj Oravec . Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014 . 1 CD (156 s) . ISBN 978-80-557-0843-0 .   [10, z toho volných 9]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0910
 2. Charitativní péče - dějiny a současnost [elektronický zdroj] : pracovní texty pro studenty katedry náboženské výchovy a charitativní práce / Martin Chadima . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Chadima_Martin_Charitativni_pece/kniha.zip .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 3. Interdisciplinární problematika sociální práce : pocta JUDr. Miroslavu Mitlöhnerovi, CSc. k 80. narozenimám / editor: Olga Sovová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 . 1 CD-ROM (152 stran) . ISBN 978-80-7435-649-0 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. InteRRa 9 : metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami / Jaroslav Balvín, Alena Kajanová, David Urban, Lenka Vavreková (eds.) . Praha : Hnutí R ; Wroclaw : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2010 . 1 CD-ROM (553 stran) . ISBN 978-80-86798-05-9 (Hnutí R). ISBN 978-83-928354-4-8 (Fundacja Integracji Spolocznej PROM) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Malý slovník pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / J. Jesenský, K. Janiš (eds) . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Jesensky_Jan_Maly_slovnik_pomahajicich/kniha.zip .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Nové směry, trendy a inovace v sociální práci = New Trends and Innovations in Social Work : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce / Daniela Květenská (ed.)  Hradec Králové : Gaudeamus, 2019 . 1 CD-ROM (412 stran) . ISBN 978-80-7435-745-9 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Romové : (ve spektru mezinárodních vědeckých studií) / Jaroslav Balvín, Dušan Šlosár, Lenka Vavreková (eds.) . Praha : Hnutí R ; Wroclaw : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2010 . 1 CD-ROM (672 stran) . ISBN 978-80-86798-04-2 (Hnutí R). ISBN 978-83-928354-3-1 (Fundacja Integracji Społecznej PROM) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Sociálna práca - cesta k zmyslu života : Košické dni sociálnej práce / Eva Žiaková, Dušan Šlosár (eds.)  Košice : Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ Košice, 2013 . 1 CD-ROM (233 stran) . ISBN 978-80-8152-012-9 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Sociální problémy z aspektu gender [elektronický zdroj] / Radka Janebová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Janebova_Radka_Socialni_problemy/kniha.zip .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 10. Sociální začleňování v kontextu sociální práce = Social Integration in the Context of Social Work : sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce  Hradec Králové : Gaudeamus, 2019 . 1 CD-ROM (321 stran) . ISBN 978-80-7435-767-1 . https://www.uhk.cz/file/edee/filozoficka-fakulta/ff/katedry-a-pracoviste/ustav-socialni-prace/socialni-zaclenovani-v-kontextu-soc.-prace_2019.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100