Výsledky vyhledávání

 1. New legal regulation of the Czech citizenship and its impact on the fundamental right to the undisturbed family life / Olga Sovová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 676-678 .
  článek

  článek

 2. Práva dieťaťa a zisťovanie jeho názoru v situácii rozvodu = Rights of the child and his/her opinion survey in a situation of divorce / Elena Ondrušková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 253-259 .
  článek

  článek

 3. Předpoklady urychlené stagnace eroze rodiny v ČR / Lenka Vanžurová .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 56-58 .
  článek

  článek

 4. Rodinné vztahy v právu soukromém a veřejném / Senta Radvanová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 38-46 .
  článek

  článek

 5. Selhávající výchovné prostředí z hlediska práva / Miroslav Mitlöhner .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 87-93 .
  článek

  článek