Výsledky vyhledávání

 1. Autorskosprávní aspekty reklamy / Věra Švejdová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 229-232 .
  článek

  článek

 2. K problematice výchovné funkce hromadných sdělovacích prostředků / Marta Fáberová .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 7-18 .
  článek

  článek

 3. Média a škola / Miloš Vítek .
  In: Právo veřejnosti a veřejnoprávní média [74 s.]. ISBN 80-7041-064-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. S. 66-72 .
  článek

  článek

 4. Modernizacja nauczania techniki w szkolach podstawowych poprzez zastosowanie mediów edukacyjnych / Barbara Węgrzecka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 92-95 .
  článek

  článek

 5. Normalita a deviace v současné mediální kultuře - zamyšlení nad vzory současných dětí = Normality and deviation in the contemporary media culture - considerations about the idols of today's children / Leona Stašová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 377-382 : 2 tab. .
  článek

  článek

 6. O mediální pedagogice a mediálně šířeném násilí mezi dětmi / Jaroslav Šturma .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 309-311 .
  článek

  článek

 7. Problém rozlišovací úrovně informací žáků primární školy v kontextu používání nových médií = Problem of primary school pupil's distiguishing level of information in the context of new media / Tvarůžka Václav .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 27 .
  článek

  článek

 8. Proměny rodiny jako sociální instituce v digitální éře = Transformation the family as social institution in the digital age / Michal Panáček, Eva Žiaková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 392-398 .
  článek

  článek

 9. Przykłady zastosowań mediów w edukacji ekologicznej na lekcjach techniki w szkole podstawowej / Beata Morka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 51-54 .
  článek

  článek

 10. Reklama jako rizikový faktor vzniku sociálně negativních projevů chování a jednání u dětí / Leoš Šebela .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 391-397 .
  článek

  článek