Výsledky vyhledávání

 1. Cesta k obrazu jako cesta člověku k člověku / Lenka Rozsívalová Matušková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 15-18 .
  článek

  článek

 2. Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR / Libuše Černá .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 55-63 .
  článek

  článek

 3. Nástin edukačních programů v oblasti památkové péče / Markéta Krmenčíková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 63-65 .
  článek

  článek

 4. Popis komunikačních situací a reflexí v práci se seniory (v Galerii moderního umění v Hradci Králové) / Martina Vítková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 11-14 .
  článek

  článek

 5. Viděné, hmatané a slyšené / Kateřina Dyrtová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 71-75 .
  článek

  článek

 6. Vše v jednom : metafora kultury jako textu a jeho intertextová povaha / Marie Fulková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 31-44 .
  článek

  článek

 7. Výtvarné tvoření dětí předškolního věku v Galerii moderního umění v Hradci Králové / Klára Zářecká .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 19-23 .
  článek

  článek