Výsledky vyhledávání

 1. Dobrovolnický Program 5P při pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové / Martina Bečková .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 21-23 .
  článek

  článek

 2. Eklekticismus intervencí a jedinečné sociální situace adolescentů / Dagmar Scherrerová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 461-466 .
  článek

  článek

 3. Etické aspekty speciálněpedagogické intervence realizované v poradenských zařízeních / Petra Bendová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 168-174 .
  článek

  článek

 4. Institutional assistance in utilizing EU funds in small-farm region = Institucionální podpora využití fondů EU v oblasti malých farem / Teresa Miś .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 94 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 5. K niektorým aspektom sociálneho poradenstva / Anna Žilová, Alena Novotná .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 95-101 .
  článek

  článek

 6. Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-139 : 1 tab. .
  článek

  článek

 7. Občanské sdružení pomoc nezaměstnaným okresu Prostějov / Lenka Javůrková .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 67-68 .
  článek

  článek

 8. Podporované zaměstnávání [elektronický zdroj] / Michaela Soulková . 4 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 9. Poradenská intervence s vysokoškolskými klienty jako úkolově orientovaný přístup / Dagmar Scherrerová .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 185-186 .
  článek

  článek

 10. Poradenský program vyvinutý lékaři pro lékaře / Meditrend Praha .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 355 .
  článek

  článek