Výsledky vyhledávání

 1. Etické aspekty práce s rizikovými jedinci / Martin Kaliba .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 158-162 .
  článek

  článek

 2. The importance of practice in the social pedagogy study / Monika Žumárová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 411-414 .
  článek

  článek

 3. Možnosti a meze humanizace výchovy a vzdělávání v kontextu rizikového chování dětí a mládeže / Martin Kaliba .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 70-78 .
  článek

  článek

 4. Nové syntetické drogy -účinky, rizika, prevence / Václav Macoun .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 142-148 .
  článek

  článek

 5. Sebeúcta jako klíčový protektivní faktor v primární prevenci sociálně patologických jevů / Kateřina Juklová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 166-171 .
  článek

  článek