Výsledky vyhledávání

 1. Důvody přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zpráva z výzkumu) = Reasons for location of a child into facility for children requesting an immediate child help / Ivana Kalenská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 359-371 .
  článek

  článek

 2. Globalizace a náhradní péče ve spojení se sociálním podnikáním = Globalization and alternative care in conjunction with social enterprise / Vladislava Knettig .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 127-133 .
  článek

  článek

 3. K problematice vytváření dětských domovů rodinného typu / Taťána Stránská .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 175-190 .
  článek

  článek

 4. Když péče končí - doporučení mladých lidí z Albánie, České republiky, Finska a Polska k odcházení z náhradní péče = When care ends - leaving care through the eyes of careleavers / Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 378-383 .
  článek

  článek

 5. Náhradní rodina v kontextu změn = Substitute family in the context of changes / Monika Chrenková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 151-158 .
  článek

  článek

 6. Nejistá doba a nejistá rodina, co víme o rodinách dětí v ohrožení? = Uncertain times and uncertain family. What we know about family with children out-of-home? / Petr Fabián .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 135-143 .
  článek

  článek

 7. Norwegian foster home placements and the challenge of immigrant children / Hans-Jørgen Wallin Weihe .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 308-329 .
  článek

  článek

 8. Rodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny = Foster parenthood in the context of the problems of a contemporary family / Józefa Matejek .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 298-311 .
  článek

  článek

 9. Rómske dieťa v nerómskej náhradnej rodine = Roma child in alternative non- Roma families / Jana Šolcová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 605-612 .
  článek

  článek

 10. Sociální ekonomika a možnosti jejího uplatnění ve vybraných oblastech [elektronický zdroj] / Pavla Pokorná . 7 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek