Výsledky vyhledávání

 1. Handbook of reading assessment / Sherry Mee Bell, R. Steve McCallum . Boston : Pearson, 2008 . xxiii, 333 s . ISBN 978-0-205-53177-6 .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010

 2. Metodika úpravy textů : pro znevýhodněné čtenáře : s ukázkou dle předlohy Betty MacDonaldové Paní Láryfáry / Martina Daňová . Praha : Grada, 2008 . 189 s . ISBN 978-80-247-2389-1 (brož.) .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000

 3. Lesekompetenz : Schlüsselqualifikation und Querschnittsaufgabe / Christiane Frauen ... [et al.] . München : Oldenbourg, 2007 . 118 s . ISBN 978-3-486-91407-8 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 4. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole : distanční text / Anna Tomková . Praha : Univerzita Karlova, 2007 . 97 s . ISBN 978-80-7290-315-3 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 5. Texte verstehen lernen : Neurobiologie und Psychologie der Entwicklung von Lesekompetenzen durch den Erwerb von textverstehenden Operationen / Jürgen Grzesik . Münster : Waxmann, c2005 . 396 s, [1] l obr příl . ISBN 3-8309-1513-6 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 6. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení : oční pohyby, rozlišování znaků a písmen / Pavel Svoboda . Praha : Portál, 2004 . 56 s . ISBN 80-7178-956-9 (brož.) : .   [13, z toho volných 10, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01020
  Prezenčně1000

 7. Hrátky s abecedou, aneb, Moje první čtení / Markéta Breníková . Praha : Grada, 2003 . 143 s . ISBN 80-247-0433-1 : .   [4, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000

 8. Čtenářské tabulky : rozšiřující soubor pro analyticko-syntetickou metodu s progresivními prvky nácviku čtení : rozvoj čtenářských dovedností: u starších dyslektických dětí, dětí z minoritních skupin, při prevenci poruch učení / Josef Novák . Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2000 . 99 s . ISBN 80-85808-84-6 (kroužkový blok) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010

 9. Kapitoly z didaktiky prvopočátečního čtení a psaní / Eva Mrázová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000 . 47 s . ISBN 80-7044-338-3 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 10. Jak naučit číst podle genetické metody . Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997 . 46 s . ISBN 80-7082-309-7 : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200