Výsledky vyhledávání

 1. Komerční sexuální zneužívání dětí v mezinárodních souvislostech / Jiří Dunovský .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 9-11 .
  článek

  článek

 2. Mládež jako oběť trestné činnosti / M. Mitlöhner .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 155-157 .
  článek

  článek

 3. Mýty o sexuálním zneužívání v pedagogické praxi / Jan Lašek, Jitka Červinková .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 127-130 .
  článek

  článek

 4. Perspektívy socioterapie v prípadoch sexuálneho zneužívania detí = Perspectives of sociotherapy in cases of child sexual abuse / Slávka Karkošková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 519-525 .
  článek

  článek

 5. Podpora rodiny zneužívaného dítěte = The family support abused child / Daniela Květenská .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 481-485 .
  článek

  článek

 6. Sexuální zneužívání pohledem pedagoga / Eva Švarcová .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 59-60 .
  článek

  článek

 7. Syndrom CAN – problém stále aktuální [elektronický zdroj] / Lubomír Kukla .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 8. Využití psychodiagnostických metod při screeningu dětí se syndromem CSA (child sexual abuse) / Jitka Červinková, Jan Lašek .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 25-28 .
  článek

  článek

 9. Zneužívané dítě a instituce / Daniela Květenská .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 91-93 .
  článek

  článek