Výsledky vyhledávání

 1. Čiastkové výsledky výskumu využívania interaktívnej tabule v podmienkach vybraných odborných škôl = Partial results of research on interactive whiteboard and its application / Ján Bajtoš, Mária Kašaiová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 13-17 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek


 2. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní = Didactic effeciency of the textbooks of technical education / Bajtoš Ján - Kmecová Iveta .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 12-13 .
  článek

  článek


 3. Čiastkové výsledky výskumu úrovne učiteľských kompetencií študentov učiteľstva / Ján Bajtoš ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 7 .
  článek

  článek


 4. Uplatňovanie mikrovyučovania a mikrovyučovacích analýz v príprave učiteľov na PF UPJŠ - čiastkové výsledky prieskumu / Ján Bajtoš, Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 11-15 : 4 grafy .
  článek

  článek


 5. Čiastkové výsledky výskumu úrovne psychodidaktických kompetencií učiteľov / Ján Bajtoš ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-21 : 4 grafy, 1 tab., il. .
  článek

  článek


 6. Testovanie a hodnotenie psychomotorických zručností v technických predmetoch / Ján Bajtoš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 8-12 .
  článek

  článek


 7. Formovanie psychomotorických zručností žiakov - čiastkové výsledky realizovaného výskumu / Ján Bajtoš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 12-22 .
  článek

  článek


 8. Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v technickej výchove z pohľadu učiteľov / Ján Bajtoš, Renára Orosová, Slavomír Kožár .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 23-31 .
  článek

  článek


 9. Špecifiká výučby orientovanej na formovanie psychomotorických zručností žiakov / Ján Bajtoš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 4-9 .
  článek

  článek


 10. Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov v predmete technická výchova / Ján Bajtoš, Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 7-11 .
  článek

  článek