Výsledky vyhledávání

 1. Didaktické a komunikativní dovednosti v přípravě budoucích učitelů chemie / Svatoš Tomáš, Holý Ivan .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 19-28 .
  článek

  článek

 2. Hodnocení a sebehodnocení studentských mikrovýstupů / Tomáš Svatoš, Ivan Holý .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 166-179 .
  článek

  článek

 3. K problematice pedagogické komunikace, vymezování jejího obsahu a zkoumání v přirozených školních podmínkách / Tomáš Svatoš .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 147-164 .
  článek

  článek

 4. Když se řeknou komunikáče-- / Tomáš Svatoš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 48-55 : 1 tb. .
  článek

  článek

 5. Metodologické otázky kvalitativního pedagogického výzkumu = Methodological questions of qualitative pedagogical research / Tomáš Svatoš .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 7-8 .
  článek

  článek

 6. Mikrovýstupy v přípravě budoucích učitelů chemie / Ivan Holý, Tomáš Svatoš .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 590-594 .
  článek

  článek

 7. Mládež a některé představy o rodičovství / Tomáš Svatoš, Kamil Janiš .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 90-94 .
  článek

  článek

 8. Nácvik didaktického jednání k posilování učitelských kompetencí v pregraduálním studiu / Tomáš Svatoš .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 74-78 .
  článek

  článek

 9. Průniky etických hodnot žáků 2. stupně základní školy v kontextu kvality života / Irena Loudová, Tomáš Svatoš .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 432-442 : 2 grafy, 1 obr., 3 tab. .
  článek

  článek

 10. Prvky sociální opory v přípravě budoucích učitelů / Tomáš Svatoš, Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 165-177 .
  článek

  článek