Výsledky vyhledávání

 1. Akcentované schopnosti manažerky mateřské školy ve vedení lidí / Hornáčková Vladimíra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 77 .
  článek

  článek

 2. Dramatická výchova jako efektivní metoda ve studiu učitelství pro 1. st. ZŠ / Hornáčková Vladimíra, Kotková Věra .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 43-44 .
  článek

  článek

 3. Dynamika profesní přípravy předškolních pedagogů na ÚPPE PDF UHK / Hornáčková Vladimíra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82 .
  článek

  článek

 4. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem = The game is beautiful preparation to serious things / Vladimíra Hornáčková .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 29-36 .
  článek

  článek

 5. Pojetí současného předškolního vzdělávání a úvahy nad vzděláváním pedagogů a manažerů mateřských škol na PdF UHK / Vladimíra Hornáčková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 40 .
  článek

  článek

 6. Reflexe profesní přípravy předškolních pedagogů na PdF UHK / Vladimíra Hornáčková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 70-74 .
  článek

  článek

 7. Současnost a vize přípravy předškolních pedagogů na PdF UHK v návaznosti na zkušenosti / Vladimíra Hornáčková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 25-39 .
  článek

  článek

 8. Tvořivou dramatikou k rozvoji tvořivosti pedagogů / Vladimíra Hornáčková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 95-99 .
  článek

  článek

 9. Využití reflexivních technik v manžerské roli ředitelky mateřské školy / Vladimíra Hornáčková .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 219-223 .
  článek

  článek