Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální trendy interkulturního managementu v globálním světě : znalostní transfer a konkurenceschopnost = Current intercultural management trends in the global world : knowledge transfer and competitiveness / Marcel Pikhart .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 87-91 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 2. Čas lidského života v literatuře a kultuře pozdně středověké Anglie / Marcel Pikhart .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 137-151 .
  článek

  článek

 3. Improving intercultural competence through Cultural studies as an academic discipline / Marcel Pikhart .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 46 .
  článek

  článek

 4. Interkulturní komunikace při výuce cizích jazyků / Marcel Pikhart .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 84 .
  článek

  článek

 5. Kulturní kontext globálního managementu : nová témata globální komunikace v mezinárodním obchodním prostředí = Cultural context of global management : new topics of global communication in international business environment / Marcel Pikhart .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 413-417 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 6. Kulturní studia v angloamerické tradici : historická východiska a možné cíle / Marcel Pikhart .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 170-174 .
  článek

  článek

 7. Optimalizace obchodní komunikace v interkulturním prostředí nadnárodních firem = Business communication optimalization in intercultural environment of multinational enterprizes [sic] / Marcel Pikhart .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 410-415 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek

 8. Synopse důkazů Boží existence u Tomáše Akvinského / Marcel Pikhart .
  In: Zdeněk Kučera [283 s.]. ISBN 80-239-4578-5 (brož.). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2005. S. 211-231 .
  článek

  článek