Výsledky vyhledávání

 1. Etická dimenze pedagogické profese / Pavel Vacek, Jan Lašek, Jana Doležalová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. s. 6-37 .
  článek

  článek

 2. Jak ve škole rozvíjet charakter žáků? / Pavel Vacek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. s. 38-46 .
  článek

  článek

 3. K možnostem utváření kompetencí učitele v pregraduální a postgraduální přípravě / Jana Doležalová, Pavel Vacek .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 27-31 .
  článek

  článek

 4. K problematice mravního formování osobnosti / Pavel Vacek .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 203-220 .
  článek

  článek

 5. Nabídka volnočasových aktivit jako součást prevence / David Drtina, Pavel Vacek .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 87-90 .
  článek

  článek

 6. Neetické chování jako sociální fenomén : (aneb všichni jsme byli žáci) / Pavel Vacek, Jan Lašek .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 479-492 .
  článek

  článek

 7. Role internetu ve světě dospívajících dívek = The role of internet in the world of adolescent girls / Anna Šafářová, Pavel Vacek .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 383-390 : 4 tab. .
  článek

  článek

 8. Současná škola a výchova k hodnotám / Pavel Vacek .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 25-32 .
  článek

  článek

 9. Škola a preventivní programy / Pavel Vacek .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 165-181 .
  článek

  článek

 10. Talent k dobru aneb "aktivně dobré dítě" / Pavel Vacek .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 6-10 .
  článek

  článek