Výsledky vyhledávání

 1. Analýza sociální služby raná péče v HK - kvantitativní a kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu / Zdenka Šándorová a kolektiv studentek .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 143-149 .
  článek

  článek

 2. Dopady rekodifikace českého trestního práva na oblast sociální práce - PMS ČR / Irena Machačová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 140-142 .
  článek

  článek

 3. Hodnocení sociálních služeb - výzva pro blízkou budoucnost / Oldřich Matoušek .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 7-11 .
  článek

  článek

 4. K čemu je sociálním pracovníkům teorie, aneb, Postmoderní feministická perspektiva o "krizi poznání" / Radka Janebová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 69-78 .
  článek

  článek

 5. Kluby práce ve vztahu k aktivitám neziskové organizace orientované na nezaměstnané / Lenka Javůrková .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 149-160 .
  článek

  článek

 6. Koherence studijního oboru sociální práce na UHK více než v pohledu časové osy / Josef Zita .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 17-20 : 1 obr. .
  článek

  článek

 7. Nad kodifikací českého trestního práva / Miroslav Mitlöhner .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 126-134 .
  článek

  článek

 8. Nezletilí cizinci bez doprovodu v péči OSPOD / Zdeňka Nováková .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 164-168 .
  článek

  článek

 9. Nová rizika na počátku století jako výzva sociální práci / Marcela Vítková .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 94-103 .
  článek

  článek

 10. Perspektivy Katedry sociální práce a sociální politiky a její začlenění do studijních programů Pedagogické fakulty UHK / Miroslav Mitlöhner .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 5-7 .
  článek

  článek