Výsledky vyhledávání

 1. Dysfagie a logopedická intervence / Karel Neubauer, Lenka Neubauerová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 173-181 : 1 tab. .
  článek

  článek

 2. Opožděný vývoj řečových schopností a syndrom vývojové dysfázie – program dlouhodobé terapeutické intervence = The delay of development speech ability and syndrome of developmental dysphasia - programme long - term therapeutic intervention / Karel Neubauer, Iveta Vaňková, Andrea Nohejlová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 165-172 .
  článek

  článek

 3. Terapie poruch polykání a česká klinická logopedie / Lenka Neubauerová, Karel Neubauer .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 191-198 .
  článek

  článek

 4. Vývoj artikulace a řečových schopností u dětí v počátku školní docházky, opomíjené a zásadní téma české logopedie = Development of articulation and speech ability of children in time start of school attendance, neglected and fundamental topic of Czech speech therapy / Karel Neubauer, Vladimíra Vondráčková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 62-69 .
  článek

  článek

 5. Vzdělávání klinických logopedů - vzdělání pro klinickou praxi i reálnou prevenci / Karel Neubauer .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 384-389 .
  článek

  článek

 6. Zapojení poznatků o neurokognitivních modulech mozkové činnosti v současných afaziologických rehabilitačních strategiích = The involvement of knowledges about neurocognitive modulus of cerebral activities in contemporary aphasiology rehabilitative strategy / Karel Neubauer .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 99-115 : 2 grafy, il. .
  článek

  článek