Výsledky vyhledávání

 1. Chvalozpěv dialogu učitelských osobností : (ke spolupráci s Oldřichem Richterkem a k odkazu Miloslava Jehličky) / Květuše Lepilová .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 253-259 .
  článek

  článek

 2. K češskomu vosprijatiju poezii Sergeja Jesenina = On Czech reception of Sergei Yesenin's poetry / Oldržich Richterek .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 307-314 .
  článek

  článek

 3. K otázce české kultury v současném dialogu kultur / Oldřich Richterek .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 97-104 .
  článek

  článek

 4. K problematice vlastních jmen v rusko-českém uměleckém překladu / Oldřich Richterek .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 311-318 .
  článek

  článek

 5. Setkávání s druhou kulturou v českých překladech ruské literatury / Oldřich Richterek .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 16-23 .
  článek

  článek

 6. Vladimír Wolf jubilující / Oldřich Richterek .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 5-8 .
  článek

  článek