Výsledky vyhledávání

 1. Experimenty ilustrující objemové vztahy v reakcích s plynnou fází / Jindřich Hellberg .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [136 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 15-41 : 1 tab., 12 obr. .
  článek

  článek

 2. K některým otázkám česko-polské spolupráce v oblasti přírodních věd / Jindřich Hellberg .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 10-11 .
  článek

  článek

 3. K problematice výukových aplikací modelů a modelování na Katedře chemie PdF UHK / Jindřich Hellberg .
  In: Modelování ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modelování ve výuce chemie. s. 5-10 .
  článek

  článek

 4. Od studia učitelství k učitelské přípravě / Jiří Rychtera .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 18-23 : 1 schéma .
  článek

  článek

 5. Pojetí a systém výuky chemie na desetileté střední škole v SSSR / Jindřich Hellberg, Zdeněk Šebestík .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [150 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 5-34 : 2 tab. .
  článek

  článek

 6. Profesor Jindřich Hellberg - priateľ a spolupracovník / Otto Tomeček .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 13-15 .
  článek

  článek

 7. Profesor Jindřich Hellberg jako inicjator i organizator międzynarodowej współpracy w zakresie dydaktyki / Ryszard Gmoch .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 24-27 .
  článek

  článek

 8. Význam metodologie chemie / Jan Čipera .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 62-63 .
  článek

  článek

 9. Vztah Komenského k chemii jako vědě a předmětu / Jindřich Hellberg .
  In: Jan Amos Komenský [94 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 69-73 .
  článek

  článek