Výsledky vyhledávání

 1. Deprivace šikanované školní mládeže / Zuzana Truhlářová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 317-320 .
  článek

  článek

 2. Koncepce praxí na VŠ v České republice v oboru sociální práce / Zuzana Truhlářová, Jana Kořínková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 6-10 : 1 tb. .
  článek

  článek

 3. Moderátory zdraví a syndrom vyhoření u sociálních pracovníků = Health moderators and burnout syndrome among social workers / Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 243-252 .
  článek

  článek

 4. Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-139 : 1 tab. .
  článek

  článek

 5. Odraz mýtů o sexualitě seniorů v ústavní péči / Zuzana Truhlářová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 176-178 .
  článek

  článek

 6. Poradenství v sociální a charitativní práci / Zuzana Truhlářová .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 82-84 .
  článek

  článek

 7. Postoje studentů na problematiku náhradního mateřství v Česku, Slovensku a Polsku = Students´ attitudes on the issue of surrogacy in the Czech Republic, Slovakia and Poland / Zuzana Truhlářová, Miroslav Mitlöhner, Ivana Fialková, Radka Hamáčková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 167-174 .
  článek

  článek

 8. Psychologie stáří ze sociálního pohledu / Zuzana Truhlářová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 57-60 .
  článek

  článek

 9. Rizika aplikace kompetenčního modelu učení v kontextu vzdělávání studentů bakalářských oborů sociální práce / Zuzana Truhlářová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 370-382 .
  článek

  článek

 10. Social enterprise - problematika vývoje sociálního podnikání a sociálních služeb (Itálie, Česká republika, Polsko) / Zuzana Truhlářová .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 297-298 .
  článek

  článek