Výsledky vyhledávání

 1. Kurz sociální patologie pomocí Webct = Elearning sourse of social pathology / Václav Bělík .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 3 .
  článek

  článek

 2. Metodologické aspekty zkoumání v sociálních vědách / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 158-166 .
  článek

  článek

 3. Pedagogika v prevenci, prevence v pedagogice / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 7-20 .
  článek

  článek

 4. Postoje absolventů devátých tříd ke vzdělání / Václav Bělík .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 257-260 .
  článek

  článek

 5. Problematika e-learningu v sociálních vědách = Problematic of e-learning in social sciences / Václav Bělík .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 6 .
  článek

  článek

 6. Problematika prevence sociálních deviací v kontextu kurikulární reformy českého školství / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 21-33 .
  článek

  článek

 7. Problémy v realizaci prevence sociálních deviací ve školním prostředí a jejich možná řešení = Issue of implementation prevention of social deviance at school milieu/enviroment and its possibility of solution / Václav Bělík .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 72-78 .
  článek

  článek

 8. Sociální patologie a prevence ve světle odborné profilace / Václav Bělík, Stanislava Hoferková .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 8-20 .
  článek

  článek

 9. Sociální prevence v kontextu sociální pedagogiky = Social prevention in the context of social pedagogy / Václav Bělík .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 232-243 .
  článek

  článek

 10. Studijní obor Sociální patologie a prevence jako možný nástroj pregraduální přípravy budoucích preventistů / Václav Bělík .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 144-150 .
  článek

  článek