Výsledky vyhledávání

 1. Dvě roviny hodnocení didaktických dovedností / Iva Bartošová, Marta Faberová, Martin Skutil .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 214-218 .
  článek

  článek

 2. K možnostem využití rituálů na prvním stupni základní školy / Skutil Martin .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 183-188 .
  článek

  článek

 3. K potenciálu občanské nauky pro multikulturní výchovu / Martin Skutil .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 270-272 : 2 grafy, 3 tab. .
  článek

  článek

 4. Možnosti rozvoje technických dovedností dětí v MŠ a ZŠ / Maněnová Martina, Skutil Martin .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 67-68 .
  článek

  článek

 5. Nástin vývoje předškolní výchovy v letech 1918 - 1938 / Martin Skutil .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 75-80 .
  článek

  článek

 6. Pojetí výukových metod z pohledu studentů a učitelů 1. stupně ZŠ / Martin Skutil, Martina Maněnová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 186-194 .
  článek

  článek

 7. Profesní klíčové kompetence učitele v evropském kontextu / Iva Bartošová, Martin Skutil .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 32-34 .
  článek

  článek

 8. Reflexe vývoje zahraničních vztahů na ÚPPE / Martin Skutil .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 49 .
  článek

  článek

 9. Zvládání stresu před zkouškou : příprava výzkumného nástroje / Martin Skutil, Vladana Skutilová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 97-103 : 4 tb. .
  článek

  článek