Výsledky vyhledávání

 1. Možnosti využití systémových archetypů v podnikové praxi = The possibilities of using system archetypes in business practice / Fridrich Racz, Miloš Řezníček, Vladimír Bureš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 181-188 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  článek

  článek

 2. Selected aspects of mutual interrelationship of corporate culture and knowledge sharing in organizations / Peter Špiesz, Vladimír Bureš, Jaroslav Kovárník .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 271-277 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek

 3. Knowledge-oriented issues of research and development in multinational enterprises / Andrea Zacharová, Vladimír Bureš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 328-333 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek

 4. Skúsenosti aplikácie znalostného manažmentu v oblasti e-health = Experience with application of knowledge management in the e-health domain / Peter Stropko, Vladimír Bureš .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 139-145 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 5. Komplexní systém hodnocení klastrů = A complex approach to evaluation of clusters / Vladimír Bureš ... [et al.] .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 269-274 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Teoretická východiska modelování znalostní intenzity = Theoretical background of knowledge intensity modelling / Tereza Otčenášková, Vladimír Bureš .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 217-222 : 2 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 7. Management vzdělávacích institucí - využití nástrojů ambient inteligence pro podporu tvorby, zpracování a sdílení informací a znalostí = Management of educational institutions - exploitation of ambient intelligence tools for generation, processing and sharing of information and knowledge / Michal Sláma, Vladimír Bureš, Veronika Jašíková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 252-256 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 8. Znalostní management jako aplikační oblast kognitivních věd = Knowledge management as an application field of cognitive sciences / Vladimír Bureš .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 208-218 .
  článek

  článek

 9. Digitální televize jako vzdělávací médium / Pavel Čech, Vladimír Bureš, Daniela Ponce .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 210-216 .
  článek

  článek

 10. Knowledge management and its contribution to an organisation's competitiveness / Vladimír Bureš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 55-59 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek