Výsledky vyhledávání

  1. Osobná asistencia poskytovaná občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako nástroj podpory ich nezávislého života / Lýdia Lešková, Ladislav Leško .
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 188-194 .
    článek

    článek