Výsledky vyhledávání

 1. Autonomie jako sociální potřeba / Jindra Novotná, Jan Lašek .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 427-431 : 10 tab. .
  článek

  článek

 2. Dítě v rozpadající se rodině / Jan Lašek .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 119-123 : 3 tab. .
  článek

  článek

 3. Etická dimenze pedagogické profese / Pavel Vacek, Jan Lašek, Jana Doležalová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. s. 6-37 .
  článek

  článek

 4. Klima třídy na Romské škole sociální / Jan Lašek, Iva Vrabcová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 176-181 : 1 příl. .
  článek

  článek

 5. Mýty o sexuálním zneužívání v pedagogické praxi / Jan Lašek, Jitka Červinková .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 127-130 .
  článek

  článek

 6. Neetické chování jako sociální fenomén : (aneb všichni jsme byli žáci) / Pavel Vacek, Jan Lašek .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 479-492 .
  článek

  článek

 7. Nová metoda zjišťování klimatu třídy / Jan Lašek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 69-75 .
  článek

  článek

 8. Občanství jako východisko pro sociální fungování / Jan Lašek, Irena Loudová, Jindra Vondroušová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 271-278 : 8 tab. .
  článek

  článek

 9. Osobní pohoda ve dvou historicky rozdílných sociálních skupinách - u občanů České republiky a USA / Jan Lašek, Renata Kysilková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 214-218 .
  článek

  článek

 10. Postoje studentů sociálních oborů k učitelské profesi / Jan Lašek, Šárka Wiesenbergová .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 354-357 .
  článek

  článek