Výsledky vyhledávání

 1. Dětská reflexe své rodiny a rodinných vztahů / Kotková Věra .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 151-160 .
  článek

  článek

 2. Dramatická výchova a osobnostně sociální výcvik v pregraduální přípravě studentů učitelství pro MŠ na PDF UHK / Kotková Věra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82-83 .
  článek

  článek

 3. Dramatická výchova jako efektivní metoda ve studiu učitelství pro 1. st. ZŠ / Hornáčková Vladimíra, Kotková Věra .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 43-44 .
  článek

  článek

 4. Hra jako prostředek poznání a pochopení osobnosti dítěte se sluchovým postižením / Věra Kotková, Iva Doubková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 153-164 .
  článek

  článek

 5. Jak rodina ovlivnila volbu učitelských studií budoucích učitelů / Věra Kotková .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 109-112 : 2 grafy, 1 tab. .
  článek

  článek

 6. Pregraduální příprava studentů primárního vzdělávání na PdF UHK s modulem dramatické výchovy v návaznosti na RVP ZV / Věra Kotková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 75-82 : il. .
  článek

  článek

 7. Sonda k rozvíjení tvořivých a improvizačních dovedností budoucích učitelů primární školy / Věra Kotková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 44 .
  článek

  článek

 8. Sonda z rozvíjení tvořivosti u studentů PdF UHK prostřednictvím dramatické improvizace / Věra Kotková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 126-131 .
  článek

  článek