Výsledky vyhledávání

 1. 30. ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s.A) = 30th volume of natural science journal "Práce Muzea v Hradci Králové" (Acta Musei Reginaehradecensis s.A) bibliografie a rejstřík : bibliography and index / Bohuslav Mocek .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 5-28 .
  článek

  článek

 2. Bibliografie knih o válce roku 1866 v knihovně Muzea východních Čech v Hradci Králové / Ivana Nývltová .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 255-279 .
  článek

  článek

 3. Cassidinae and Hispinae preserved in the East Bohemian Museum in Hradec Králové = Cassidinae a Hispinae ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové (Coleoptera: Chrysomelidae) : (Coleoptera: Chrysomelidae) / Lukáš Sekerka .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 89-102 .
  článek

  článek

 4. Chrám músy a práce. K ikonografickému námětu vstupního průčelí Kotěrova Muzea v Hradci Králové = The temple of the muses and labour. To the iconographic motive of the access front of Kotěra Museum in Hradec Králové = Der Muse und Arbeit dom. Zum ikonografischen motiv des Eingangsportals von Kotěra Museum in Hradec Králové / Martina Kostelníčková, Jakub Potůček .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 33-41 .
  článek

  článek

 5. Malakologická sbírka v Muzeu východních Čech v Hradci Králové = Malacological collection in East Bohemia Museum in Hradec Králové / Bohuslav Mocek .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 67-71 .
  článek

  článek

 6. Modely Hradce Králové ve výstavních prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové / Radek Bláha - Jan Jakl - Jiří Sigl .
  In: Královéhradecko [334 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-85-0 (brož.). Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2009. s. 193-204 : 6 fot. .
  článek

  článek

 7. Revize suchozemských měkkýšů (Mollusca) ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové = Revision of terrestrial mulluscs (Mollusca) in the collections of East Bohemian Museum of Hradec Králové / Lucie Juřičková .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 73-80 .
  článek

  článek

 8. Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2009 .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 477-482 .
  článek

  článek

 9. Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2008 .
  In: Královéhradecko [334 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-85-0 (brož.). Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2009. s. 275-280 .
  článek

  článek

 10. Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2007 .
  In: Královéhradecko [334 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-85-0 (brož.). Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2009. s. 245-248 .
  článek

  článek