Výsledky vyhledávání

 1. Jak preferují žáci školní prostředí? / Leona Dolejšová, Stanislav Pelcák .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 50-55 .
  článek

  článek

 2. Kazuistické semináře pracovníků na lince důvěry formou balintovské skupiny / Vosečková A., Pelcák S., Pípalová A. .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 354-356 .
  článek

  článek

 3. Možnosti a omezení aplikace metod SPV ve vyučování / Stanislav Pelcák, Monika Pelcáková .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 226-232 : 2 schémata, 1 obr. .
  článek

  článek

 4. Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-139 : 1 tab. .
  článek

  článek

 5. Nedirektivní přístup ve vyučování = Non-directive approach in teaching / Stanislav Pelcák, Monika Pelcáková .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 44 .
  článek

  článek

 6. Nedirektivní přístup v sociální práci / Leona Dolejšová, Stanislav Pelcák .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 33-34 .
  článek

  článek

 7. Nezdolnost typu S.O.C. v primární prevenci u vysokoškoláků / S. Pelcák .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 167-169 : 1 graf, 1 tab. .
  článek

  článek

 8. Pohybová aktivita jako součást životního stylu / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Leona Dolejšová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 387-391 : 2 obr. .
  článek

  článek

 9. Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu / Stanislav Pelcák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 44-53 .
  článek

  článek

 10. Proaktivní zvládání životních změn / Stanislav Pelcák .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 113-124 .
  článek

  článek