Výsledky vyhledávání

 1. Poradenské a informační centrum pro řečově a sluchově postižené studenty / Barbora Karlová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 322-323 .
  článek

  článek

 2. Rodinná a sexuální výchova na školách pro sluchově postižené / Zdenka Šándorová, Barbora Karlová .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 66-70 .
  článek

  článek

 3. Rodinná a sexuální výchova v systému komprehenzívní speciální pedagogiky / Zdenka Šándorová, Miroslava Javorská, Barbora Karlová .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 69-72 .
  článek

  článek

 4. Získávání vysokoškolské graduace u jedinců se sluchovým postižením / Barbora Karlová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 28-30 .
  článek

  článek