Výsledky vyhledávání

 1. Možnost využití Conjoint analýzy - cestovní ruch a jeho vliv na regionální rozvoj / Jan Tlučhoř .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 44 .
  článek

  článek

 2. Představení projektu INEM - Kompletní inovace bakalářského studijního programu "Ekonomika a management" Západočeské univerzity v Plzni a zhodnocení aktivit souvisejících s e-learningem / Martin Januška, Jan Tlučhoř .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 93-98 .
  článek

  článek

 3. Překážky a šance využívání moderních technologií v malých a středních podnicích v odvětví cestovního ruchu = Obstancles and opportunities in using modern technology in small and medium enterprises in tourism / Jan Tlučhoř .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008 [168 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-202-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s. 150 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 4. Využívání PPC reklamy v ubytovacích zařízeních = PPC advertisment - use in accomodation sector / Jan Tlučhoř .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 344-348 : il. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek