Výsledky vyhledávání

 1. Forum urbes medii aevi III. : vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě : sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.-16.4.2004 v Jihlavě / [vedoucí redakce Jiří Doležel] . Brno : Archaia o.p.s., 2006 . 270 stran .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Forum urbes medii aevi II. : sborník příspěvků z konference FUMA konané 16.-18.4. 2003 / [vedoucí redakce David Merta, Marek Peška] . Brno : Archaia o.p.s., 2005 . 202 stran . ISBN 80-903588-0-2 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0200
 3. Forum urbes medii aevi IV. : parcelace a uliční síť ve vrcholně středověkých městech Střední Evropy : sborník příspěvků z konference FUMA konané 20.-22.4. 2005 v Brně / [vedoucí redakce Zdeněk Měřínský] . Brno : Archaia, 2007 . 162 s . ISBN 80-903588-2-9 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 4. Forum urbes medii aevi IX./1-2 : Cihla a stavební keramika ve středověku a novověku v městské architektuře střední Evropy = Bricks and building ceramics in medieval and modern urban architecture of Central Europe / [vedoucí redakce Zdeněk Měřínský]  Brno : Archaia Brno o.p.s. : Národní památkový ústav, 2015 . 339 stran . ISBN 978-80-905546-4-1 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 5. Forum urbes medii aevi VII. / [vedoucí redakce Zdeněk Měřínský]  Brno : Archaia Brno o.p.s. : Národní památkový ústav, 2013 . 242 stran . ISBN 978-80-903588-9-8 (brožováno) .   [4, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra výtvarné revize0100
  Filozofická fakulta0200
  Prezenčně1000
 6. Forum urbes medii aevi VIII./1-2 / [vedoucí redakce Zdeněk Měřínský]  Brno : Archaia Brno o.p.s. : Národní památkový ústav, 2014 . 256 stran . ISBN 978-80-905546-2-7 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 7. Forum urbes medii aevi V. : městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy / [vedoucí redakce Zdeněk Měřínský]  Brno : Archaia Brno o.p.s., 2008 . 337 stran . ISBN 978-80-903588-3-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 8. Forum urbes medii aevi X. : Archeologie ve městě : strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek = Urban archaeology : the strategies, methodology and methods of research, presentation and protection of archaeological sites / [vedoucí redakce Jan Klápště]  Brno : Archaia Brno o.p.s. ; Praha : Archeologický ústav AV ČR : Národní památkový ústav, 2017 . 240 stran . ISBN 978-80-905546-7-2 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0200