Výsledky vyhledávání

 1. Absence zpětné vazby při poskytování sociálního poradenství jako jedno z rizik vzniku syndromu vyhoření / Ivan Malík .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 77-79 .
  článek

  článek

 2. Administratívna práca pedagóga ako riziko formálnej práce v penitenciárnom zaobchádzaní / Tibor Roman, Andrej Mátel .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 95-100 .
  článek

  článek

 3. Aké sú požiadavky na profesionálny profil absolventa študijného programu sociálna práca? / Ľuba Pavelová, Milan Tomka .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 416-424 : 6 tab. .
  článek

  článek

 4. "Čo sa deje cestou v tuneli?" Na "neosvetlenej" ceste od teórie k praxi sociálnej práce / Elena Ondrušková, Irena Vitálošová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 33-39 .
  článek

  článek

 5. Dylematy pracownika socjalnego w kwestii sprawowania funkcji opiekuna usamodzielnienia wychowanka instytucji resocjalizacyjnej / Irena Motow .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 254-259 .
  článek

  článek

 6. Fenomén spirituality a jeho integrace do osnov sociální práce / Alina Kubicová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 459-464 : 1 tab. .
  článek

  článek

 7. Fotbaloví fanoušci z hlediska kulturní odlišnosti / Josef Kasal .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 179-187 : 1 schéma .
  článek

  článek

 8. Chudoba verzus kultúra : (obyvatelia osád hornádskej doliny (SR)) / Michal Kozubík .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 86-94 : 1 schéma, 3 tab. .
  článek

  článek

 9. Identita profese jakožto identita profesionálů / Libor Klenovský .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 224-229 .
  článek

  článek

 10. Identita sociálnej práce v súčasnej spoločnosti / Slavomír Laca .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 126-132 .
  článek

  článek