Výsledky vyhledávání

 1. Didaktické a mimodidaktické determinanty inkluzívnej edukácie / Iwona Chrzanowska .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 109-117 .
  článek

  článek

 2. Dôstojnosť verzus úžitková hodnota žiaka s postihnutím a spôsoby jej presadzovania / Adam Mikrut .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 24-37 .
  článek

  článek

 3. Filozoficko-antropologické zdôvodnenie inkluzívnej edukácie ako reálneho výchovného konceptu / Blanka Kudláčová .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 38-47 .
  článek

  článek

 4. Inkluzivní vzdělávání z pohledu rodičů dětí s postižením / Marie Vágnerová .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 62-72 .
  článek

  článek

 5. Integrácia-inklúzia, alebo špeciálne vzdelávanie? / Joanna Konarska .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 128-133 .
  článek

  článek

 6. Komunikácia ľudí s postihnutím a komunikácia s ľuďmi s postihnutím / Ladislav Požár .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 73-81 .
  článek

  článek

 7. Kooperácia a konkurencia medzi špeciálnymi a bežnými zariadeniami, zabezpečujúcimi vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / Andrea Perlusz .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 101-108 .
  článek

  článek

 8. Kultúrno-etický fundament idey inkluzívnej edukácie / Andrej Rajský .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 48-61 .
  článek

  článek

 9. Reformná pedagogika verzus inkluzívna pedagogika / Ferdinand Klein .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 134-141 .
  článek

  článek

 10. Úspešnosť verzus neúspešnosť inklúzie z transdidaktického aspektu / Viktor Lechta .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 15-23 .
  článek

  článek