Výsledky vyhledávání

 1. Bezdomność jako problem współczesnej pedagogiki społecznej = Homelessness is a problem of modern social pedagogy / Fryderyk Drejer .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 342-349 .
  článek

  článek

 2. Ciel'ové skupiny sociálnej pedagogiky = Targetgroupsofsocialpedagogy / Zlatica Bakošová .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 278-288 .
  článek

  článek

 3. Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 168-178 .
  článek

  článek

 4. Důvody přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zpráva z výzkumu) = Reasons for location of a child into facility for children requesting an immediate child help / Ivana Kalenská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 359-371 .
  článek

  článek

 5. Edukace dospělých jako téma sociální pedagogiky = Adult education as a topic of social pedagogy / Iva Jedličková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 389-395 .
  článek

  článek

 6. Etické školní "normy" pohledem studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové = Ethicalnorms in education as regarded by the students of the Faculty of Education at the University of Hradec Kralove / Eva Švarcová, Jana Andršová, Radek Novotný .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 223-231 .
  článek

  článek

 7. História, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osbitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa = Histori, present and perspectives of Slovak's social pedagogy in cooperation with Czech's social pedagogy with focus on personality of professor Blahoslav Kraus / Jolana Hroncová .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 11-23 .
  článek

  článek

 8. Instytucjonalizacja pedagogiki społecznej w Republice Czeskiej. Szkice o szkole oraz jej leaderze - profesorze Blahoslave Krauśe = Institutionalization of social education in the Czech Republic. Drafts about school and its leader - professor Blahoslav Krauśe / Marek Walancik .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 36-48 .
  článek

  článek

 9. Ke vztahu sociální pedagogiky a práva = Law and social pedagogy / Zdeňka Vaňková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 123-127 .
  článek

  článek

 10. Koncept komunitní školy v soudobém pedagogickém diskursu = The concept of community school in the contemporary pedagogical discourse / Jitka Lorenzová, Karolína Pávková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 179-199 .
  článek

  článek