Výsledky vyhledávání

 1. Biele miesta v translatológii? / Jana Rakšányiová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 40-47 .
  článek

  článek

 2. Dejiny prekladu a prekladania - výzvy a kontexty súčasnej translatológie / Mária Kusá .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 97-103 .
  článek

  článek

 3. František Miko : o odhaľovaní a zahaľovaní obrazov v prekladoch Ivana Drača / Slavomír Gál .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 112-119 .
  článek

  článek

 4. How theories travel : the case of skopos theory / Christiane Nord .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 11-21 .
  článek

  článek

 5. Ideology in translating children's literature info Arabic : a story taken to a different storey / Zuzana Tabačková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 179-185 .
  článek

  článek

 6. Interkultúrna dimenzia translácie / Jana Lauková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 62-68 .
  článek

  článek

 7. K slovenským prekladom poézie Walta Whitmana / Ivana Hostová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 120-128 .
  článek

  článek

 8. K teritoriálnym determinantom medziliterárnosti / Ivan Šuša .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 75-85 .
  článek

  článek

 9. Kultúrne a subkultúrne štandardy z pohľadu lingvistiky a translatológie / Zdenko Dobrík .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 48-54 .
  článek

  článek

 10. K začiatkom slovenského prekladu : (Bardejovský katechizmus 1581) / Milan Žitný .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 86-94 .
  článek

  článek