Výsledky vyhledávání

 1. Ekvivalencia a diskrepancia pri viacslovných pomenovaniach v angličtine a slovenčine / Miroslava Gavurová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 16-23 .
  článek

  článek

 2. Gender und Übersetzung aus praktischer Sicht / Erika Kegyes .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 24-31 .
  článek

  článek

 3. Kážeme vodu, pijeme víno? Překlad do angličtiny ako cudzieho jazyka na Slovensku / Roman Ličko .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 102-110 .
  článek

  článek

 4. K niektorým otázkam modernej terminológie : (terminológia v detektívnom románe) / Elena Vallová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 55-58 .
  článek

  článek

 5. Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN / Eva Reichwalderová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 125-131 .
  článek

  článek

 6. Niekoľko poznámok k funkcii skoposu v právnom preklade / Jaroslav Stahl .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 42-46 .
  článek

  článek

 7. Normy a konvencie v právnom preklade / Marketa Štefková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 47-54 .
  článek

  článek

 8. Práca s terminológiou a elektronické nástroje v rámci prípravy na tlmočenie / Miroslava Melicherčíková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 111-118 .
  článek

  článek

 9. Prax v integrovanej výučbe odborného prekladu / Zuzana Kraviarová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 32-41 .
  článek

  článek

 10. Preklad právnych textov. Dáva translatológia dostatok odpovedí? / Alena Ďuricová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 9-15 .
  článek

  článek