Výsledky vyhledávání

 1. Školské poradenské pracoviště jako prostor pro realizaci prevence rizikového chování ve školním prostředí / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 19-32 .
  článek

  článek

 2. Vybrané formy virtuálnych ohrození žiakov základných a stredných škôl - analýza empirických zistení / Mário Dulovics .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 50-61 .
  článek

  článek

 3. Rozvodovosť ako negatívny dopad transformačných a integračných procesov na slovenskú rodinu / Katarína Cimprichová Gežová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 75-86 .
  článek

  článek

 4. Rizikové chování dětí a mládeže v českých výzkumech / Stanislava Hoferková .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 97-108 .
  článek

  článek

 5. Konflikty a agresivita žiaka voči učiteľovi / Jana Kohútová, Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 117-127 .
  článek

  článek

 6. Výkon trestu odnětí svobody a infiltrace omamných a psychotropních látek do věznic / Ondřej Kolář .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 129-134 .
  článek

  článek

 7. Voľný čas detí a mládeže ako prostriedok prevencie v kontexte pedagogiky voľného času a sociálnej pedagogiky / Mária Kouteková .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 135-141 .
  článek

  článek

 8. Sociálně-psychologický smysl "středu" / Jiří Kučírek .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 142-149 .
  článek

  článek

 9. Threat of drugs to children and youth and options of their prevention in the Slovak Republic / Miriam Niklová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 158-170 .
  článek

  článek

 10. Strach, úzkost a tréma u adolescentů / Stanislav Pelcák, Lucie Špráchalová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 171-182 .
  článek

  článek