Výsledky vyhledávání

 1. Agresívne správanie žiakov základných škôl / Jana Makúchová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 150-157 .
  článek

  článek

 2. Co ohrožuje dětství na počátku 21. století / Blahoslav Kraus .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 7-18 .
  článek

  článek

 3. Deti a mládež ako obete deviantného správania a možnosti školskej prevencie (s osobitným zreteľom na prevenciu viktimácie) / Ingrid Emmerová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 62-74 .
  článek

  článek

 4. Integrácia vs. segregácia ako východisko sociálneho začlenenia mentálne postihnutých žiakov do spoločnosti / Jana Kamenská .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 109-116 .
  článek

  článek

 5. Jsou žáci běžných škol společným vzděláváním "ohroženi"? / Vanda Hájková .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 87-96 .
  článek

  článek

 6. Konflikty a agresivita žiaka voči učiteľovi / Jana Kohútová, Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 117-127 .
  článek

  článek

 7. Realizácia voľnočasových činností v školských kluboch detí s aspektom na primárnu prevenciu / Gabriela Citterbergová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 40-49 .
  článek

  článek

 8. Rizikové chování dětí a mládeže v českých výzkumech / Stanislava Hoferková .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 97-108 .
  článek

  článek

 9. Rodinné prostredie ako faktor ovplyvňujúci vznik šikanovania u žiakov ZŠ / Beáta Blahová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 33-39 .
  článek

  článek

 10. Rozvodovosť ako negatívny dopad transformačných a integračných procesov na slovenskú rodinu / Katarína Cimprichová Gežová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 75-86 .
  článek

  článek