Výsledky vyhledávání

 1. Profesor Jindřich Hellberg - priateľ a spolupracovník / Otto Tomeček .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 13-15 .
  článek

  článek


 2. Společné mezinárodní semináře a konference o výuce chemie v Hradci Králové / Karel Kolář .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 16-17 .
  článek

  článek


 3. Od studia učitelství k učitelské přípravě / Jiří Rychtera .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 18-23 : 1 schéma .
  článek

  článek


 4. Profesor Jindřich Hellberg jako inicjator i organizator międzynarodowej współpracy w zakresie dydaktyki / Ryszard Gmoch .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 24-27 .
  článek

  článek


 5. Experiment jako fenomén výuky chemie / Pavel Beneš .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 28 .
  článek

  článek


 6. Mezinárodní konference o výuce chemie v Hradci Králové - tradice, současnost a perspektivy 1991 - 2002 - ? / Martin Bílek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 29-33 : 4 grafy .
  článek

  článek


 7. Wiedza pojęciowa - główny cel kształcenia ogólnego / Henryk Mrowiec .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 47-51 .
  článek

  článek


 8. Kwestionariusz vark i jego zastosowanie do rozpoznawania preferencji studentów do uczenia się. II. analiza odpowedzi studentów na wybrane pytania kwestionariusza vark / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 52-57 : 5 grafů, 2 tab. .
  článek

  článek


 9. Realizácia problémového vyučovania v príprave učiteľov chémie / Peter Silný .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 58-61 .
  článek

  článek


 10. Význam metodologie chemie / Jan Čipera .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 62-63 .
  článek

  článek